online képszerkesztő program

Ki Támadhatja Meg Az Ajándékozási Szerződést

  Az ajándékozási
szerződés egy olyan jogi megállapodás, amelyben az egyik fél (ajándékozó)
ingóság vagy ingatlan tulajdonjogát ruházza át a másik félre (ajándékozott),
juttatás nélkül. Az ajándékozási szerződés létrejöttéhez az ajándékozónak
kifejezett szándéka kell, hogy legyen az ingóság vagy ingatlan
tulajdonjogának átruházására, valamint az ajándékozott elfogadása. Fontos
megemlíteni, hogy az ajándékozási szerződés nem terheli az ajándékot az
ajándékozónak semmilyen kötelezettséggel, viszont a jogszabályok szigorúak
azzal szemben, aki megtámadja az ilyen típusú megállapodást. Ki támadhatja
meg tehát az ajándékozási szerződést? 1. Elsőként említendő az örökösök. Ha
az ajándékot kapó személy nem volt hozzátartozó vagy csak távoli rokon az
ajándékozóhoz, akkor könnyen előfordulhat, hogy az örökösök megtámadják a
szerződést, különösen akkor, ha azt úgy érzik, hogy ezzel csökkentették volna
örökségüket. 2. A második potenciális megtámadó lehetőség a hitelezők. Ha az
ajándékot kapó személy adósságai miatt hátrányba kerülne a hitelezőkkel
szemben, akkor ők is megtámadhatják az ajándékozási szerződést, mivel ezáltal
csökkenthetnék a visszafizetés esélyeit. 3. Harmadikként említhetők a
kiskorúak jogi képviselői. Ha egy kiskorú kap ajándékot és ezt a szülője vagy
más törvényes képviselője nem jóváhagyta, akkor ők is jogosultak lehetnek a
megtámadásra. Összességében fontos tudni, hogy bárki megtámadhatja az
ajándékozási szerződést, de ennek jogi alapokon kell nyugodnia. Javasolt
minden esetben szakértő segítségét kérni, ha gyanú merül fel arra
vonatkozóan, hogy valaki megtámadná az ilyen típusú megállapodást.