Emésztőgödör engedély

Emésztőgödör engedély

Az alábbi cikk kivonata a kormányablak weboldalán elérhető hivatalos információknak, amit ezen a linken találsz:

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/351/JEGYZ01401

Az emésztőgödör akkor engedélyezhető, ha:

a) az ingatlan mentén a szennyvízelvezető törzshálózat még nem épült ki, vagy az ingatlannak a megvalósított közműbe történő bekötése – a megvalósítás műszaki költségeihez képest – aránytalanul nagy költséggel jár, továbbá

b) a szikkasztásra a talaj alkalmas, a talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befolyásolja a talajt, a talajvizet, egyéb felszín alatti vizet vagy más befogadót károsan nem szennyez, és elszennyeződéssel nem veszélyeztet, valamint

c) a szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb érdeket nem sért, és megfelel az építmények kialakítására és elhelyezésére vonatkozó jogszabályoknak.

A jegyző a házi, kommunális szennyvíz elsikkasztását szolgáló közműpótló létesítmény megvalósítását, átalakítását, megszüntetését hivatalból is elrendelheti, ha a jogellenes vagy káros létesítéssel, üzemeltetéssel, illetőleg a megfelelő létesítmény hiányával összefüggő, a vízgazdálkodási, környezetvédelmi és közegészségügyi követelményeket rögzítő jogszabályi rendelkezések érvényesülése azt szükségessé teszi.

Az engedély kérelemre vagy hivatalból módosítható vagy visszavonható, ha megváltoztak azok a körülmények, amelyek az engedély alapjául szolgáltak.

Ha az engedélyeztetni kívánt szennyvízszikkasztó nem felel meg a jogszabályban megjelölt feltételeknek (500 m3/év mennyiséget nem meghaladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló), az ott meghatározott létesítmények megépítéséhez és használatbavételéhez vízjogi engedély szükséges.

A kiadott engedélyekről az eljáró hatóság nyilvántartást vezet.

Emésztőgödör építési kérelem tartalma:

A kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.

Csatolandó dokumentumok:

  • 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolat
  • ha a kérelmező nem tulajdonos, akkor az ingatlanhasználattal járó jogokat és kötelezettségeket tartalmazó megállapodás
  • műszaki dokumentáció 3 példányban

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

  • 5000 Ft
  • Módja: eljárási illeték illetékbélyegen

Hol intézheti el az emésztőgödör építésének engedélyezését:

A települési önkormányzat jegyzőjénél.

Emésztőgödör építés videó

Emésztőgödör engedély

Alaprajz készítő online

A cikk netes források illetve személyes beszélgetések alapján íródott. A te esetedben mindenképp kérd ki szakember véleményét, az esetleges hibák miatt nem vállalom a felelősséget, mert nem ismerem az eseted.