online képszerkesztő program

Átlók Kiszámítása

  Átlók kiszámítása
Az átló egy olyan szakasz a sokszögben, amely két nem szomszédos csúcspontot
köt össze. Az átló hosszának kiszámítása hasznos lehet például terület- vagy
kerületszámításnál, de akár csak annak megállapítására is, hogy milyen messze
van egymástól két pont a sokszögön belül. Az átló kiszámításához először is
meg kell határoznunk a sokszög csúcsainak koordinátáit. Tehát ha egy
négyszöget vizsgálunk, akkor szükségünk lesz a négy csúcspont x és y
koordinátáira. Ezután az átló hosszának meghatározásához el kell végeznünk a
következő számítást: először vonjuk ki egymástól az egyik csúcs x és y
koordinátáit az átlónak másik végpontjának x és y koordinátáit, majd ezen
értékeket emeljük négyzetre. Végül pedig adjuk össze a négyzeteket és vonjuk
le az eredmény négyzetgyökét. Például ha egy négyszögnek az A(1,2), B(3,5),
C(6,4) és D(4,1) csúcsai vannak, akkor az AC átló hossza így számítható ki:
√((6-1)^2 + (4-2)^2) = √(5^2 + 2^2) = √(25+4) = √29 ≈ 5,39 Ezzel egyszerűen
és könnyen kiszámíthatjuk az adott sokszög átlójának hosszát. Jó gyakorlás
lehet ez a feladat a koordinátageometria iránt érdeklődőknek, valamint
hasznos lehet matematikai problémák megoldásánál is.